09
ژوئن

حساسیت ها و هزینه ها

پیش از این همشهریان عزیز برای دریافت خدمات ترجمه رسمی مجبور بودند به یکی از دو روش زیر اقدام نمایند.

  1. ارسال مدارک به مشهد یا تهران بصورت شخصی یا از طریق واسطه ها و دفاتر ترجمه رسمی غیر انگلیسی دیگر : قابل ذکر است در این روش، سلامت فیزیکی و محرمانگی محتوایی اسناد شما همواره متحمل خطراتی است، چرا که در این روش اسناد شود شما بین پنج تا هشت نفر دست به دست می شود و هر اتفاق کوچکی که برای هر یک از این واسطه بافتد، مسلما سلامت اسناد شما را نیز تهدید می نماید. علاوه بر حساسیت های فوق الذکر، متقاضی باید هزینه بیشتری برای ارسال مدارک و مبلغ کمیسیون واسطه هایی که ارسال اسناد به شهرهای اطراف را متقبل می شدند، پرداخت نمایند. علاوه بر هزینه بیشتر، زمان بیشتری نیز برای این رفت و برگشت اسناد و ترجمه اسناد در دفاتر ترجمه رسمی مشهد و تهران مورد نیاز است.
  2. مراجعه شخصی به مشهد یا تهران برای انجام ترجمه رسمی: در این حالت، گاها شخص متقاضی به نحوی برنامه ریزی می نمود تا چند روز قبل از وقت سفارتش (معمولا یک هفته تا ده روز) به تهران می رفت تا مدارکش را طی این چند روز ترجمه کتد. این مدت زمانی هم هزینه ریالی و هم هزینه زمانی برای فرد متقاضی در بر داشت، مخصوصا در شهر گران و شلوغی همچون تهران. در خصوص مراجعه به دفاتر ترجمه رسمی مشهد هم چنین شرایط مشابهی حاکم است و هزینه ریالی و زمانی بیشتری بر فرد متقاضی تحمیل می شود.

مفتخریم با تاسیس دفتر ترجمه رسمی ۹۲۳(بجنورد – انگلیسی)، شهروندان بدون نگرانی در خصوص سلامت فیزیکی و محتوایی اسنادشان و بدون پرداخت هزینه ریالی و زمانی بیشتر، می توانند نیازهای مرتبط با ترجمه رسمی مدارک و اسنادشان را در بجنورد و طی کمترین زمان به انجام برسانند.