نظریه های آموزشی نوین بر نقصان کلاس های گروهی تاکید دارند. طبق این نظریه ها، افراد مختلف با هم تفاوت دارند، بنابراین سبک یادگیری و کانال های دریافتی آنها نیز با دیگر افراد متفاوت است. بنابراین یک کلاس گروهی که تحت یک شیوه آموزشی معین عمل می کند نمی تواند لزوما برای تمامی دانش آموزان مفید باشد. در واقع می توان ادعا نمود هیچ دانش آموز تنبلی وجود ندارد، بلکه متد آموزشی بکارگرفته شده برای برخی دانش آموزان مناسب نیست. حال آموزگار می بایست با شناسایی سبک های مختلف یادگیری دانش آموزانش، بتواند مجموعه ای از شیوه های مختلف ممکن را در کلاس خود اجرا نماید تا مطمئن شود تمامی دانش آموزان مطالب را آموخته اند. عدم انطباق متد های آموزشی اتخاذ شده در کلاس ها با شیوه یادگیری برخی دانش آموزان غالبا اینگونه تعبیر می شود که دانش آموز تنبل یا کندذهن است و این امر به مرور تبدیل به یک الگوی ذهنی و یک باور در فرد دانش آموز می شود که می تواند تمامی جوانب زندگی این فرد را تحت تاثیر قرار دهد.  داشتن کلاسی با متدهای آموزشی مختلف که بتواند زمینه یادگیری را برای تمامی دانش آموزان مهیا سازد در عمل ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد مضراتش بیشتر از فوایدش است.

متد انحصاری iSyne حاصل سالها مطالعه و تحربه در این زمینه است و تلاش نموده است راهکارهایی برای همسویی بیشتر با شیوه های یادگیری افراد مختلف پیدا کند. این متد آموزشی تمامی دانش آموزان را مستعد یادگیری و بهترین بودن، می داند.

در حال حاضر بدلیل برخی محدودیت ها از جمله محدودیت زمانی، از ارائه این متد به تمامی زبان آموزان معذوریم و در صورت وجود فضای زمانی خالی، زبان آموزان منتخب از طریق مصاحبه حضوری گزینش خواهند شد. برای رزرو وقت مصاحبه برای کلاسهای خصوصی زبان انگلیسی و آیلتس به شیوه انحصاری iSyne، خواهشمند است جزئیات دقیق خود، اطلاعات تماس تان و سطح فعلی زبان انگلیسی تان را به آدرس isyne.ielts@gmail.com ایمیل کنید.